O nas

Samorządowe Przedszkole w Piotrowicach jest dwuoddziałową placówką wychowania przedszkolnego prowadzoną przez Gminę Strzyżewice. Obowiązki dyrektora Placówki pełni od dnia 01.09.2012r. Pani mgr Violetta Pietraszek. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 4 lat tworząc dwie grupy dwudziestopięcioosobowe. Pierwsza składa się z dzieci w wieku 3 lat, w drugiej są dzieci czteroletnie. Głównym celem działalności przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, opieki, dogodnych warunków do zabawy i wypoczynku, możliwości wszechstronnego rozwoju oraz dobrego przygotowania dziecka do nauki w szkole. Wszystkie służące temu celowi meble, sprzęty i zabawki, są dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Na uwagę zasługują, kąciki zainteresowań, sprzęt audiowizualny, zestawy płyt CD i DVD o tematyce edukacyjnej, bogaty księgozbiór dla dzieci, nauczycieli i rodziców, zestaw map ściennych, gry, układanki, klocki (służące do zabawy, a jednocześnie zapewniające wszechstronny rozwój dzieci), zestaw przyborów gimnastycznych. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30  a dzieci mają zapewnione trzy posiłki dziennie oraz czas na zabawę, naukę i odpoczynek w odpowiednich proporcjach.

Dlaczego jest wyjątkowe?

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach istnieje od ponad 40 lat. Jest w chwili obecnej jedyną taką placówką na terenie gminy Strzyżewice. To wspaniałe miejsce zabawy, nauki i wypoczynku dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Jest wyjątkowe także ze względu na swoje położenie. Aby do nas trafić, należy z głównej drogi skręcić w osiedlową uliczkę, zostawić samochód na obszernym parkingu, przejść ogrodzoną alejką w głąb parku. Po prawej stronie już widać plac zabaw, a za chwilę wejście do przedszkola. Jeśli teraz zatrzymasz się i rozejrzysz, zobaczysz jakie to piękne miejsce. W otoczeniu wspaniałego parku, wiele miejsca do zabawy, urocze zakątki do wypoczynku, uporządkowane i zadbane boiska asfaltowe i trawiaste. Budynek przedszkola sąsiaduje bezpośrednio z Centrum Kultury i Promocji oraz z Klubem Sportowym „Iskra”. Takie sąsiedztwo daje wiele możliwości współpracy w zakresie działalności kulturalnej i sportowej.

Jak jest teraz w przedszkolu ?

W chwili obecnej, to dwie sale zajęć, stołówka, kuchnia, łazienka, obszerny hol i szatnia, a także pomieszczenia do pracy dyrektora, intendentki, magazyny i szatnia dla personelu. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 tak, aby pracujący rodzice mogli bez pośpiechu zostawić dziecko w przedszkolu i zdążyć do pracy. Dzieci mają zapewnione trzy posiłki dziennie oraz czas na zabawę, naukę i odpoczynek w odpowiednich proporcjach. W bieżącym roku szkolnym funkcjonują dwie grupy dwudziestopięcioosobowe, dzieci w wieku 3 – 4 lata. Nad całokształtem funkcjonowania placówki czuwa dyrektor, pracują trzy nauczycielki, kucharka, intendentka, a także skierowane na staż z Urzędu Pracy w Bychawie: sprzątaczka i pomoc nauczyciela. W dbałości o wszechstronny rozwój dzieci, przedszkole, oprócz zajęć programowych, oferuje zajęcia dodatkowe. Są to zajęcia rytmiczne, taneczne i językowe Jakie były początki?

Na podstawie zapisków z pierwszych kronik przedszkola, początek działalności opiekuńczo – wychowawczej przedszkola to dzień 6 grudnia 1971 roku (czyżby Mikołaj, wówczas na pewno nie święty, miał tu swoją zasługę?). Przedszkole mieściło się przy Zakładowym Domu Kultury, miejscowego zakładu pracy, zatrudniającego około 300 osób. To Państwowy Ośrodek Maszynowy, do dziś nazywany w skrócie POM. Kronika z roku 1971 donosi: „Budynek został wzniesiony czynem społecznym. Nasilające się potrzeby istnienia powyższego zakładu spowodowały, że do budowy przedszkola stanęły obok załogi osoby kierujące zakładem. Obiekt oddano do użytku po zaledwie 6 tygodniach budowy, by w czasie obrad VI Zjazdu naszej partii przedszkole było już czynne. Budynek przedszkola został doprowadzony do wyglądu estetycznego sposobem gospodarczym, na miarę własnych możliwości. Teren służący do zabaw dla dzieci został już zadrzewiony i wyposażony w sprzęt służący rozwijaniu działalności dziecięcej. Pomieszczenia przedszkola zostały wyposażone przez miejscowy POM w niezbędne meble, sprzęt, pomoce naukowe, zabawki, których zasób w dalszym ciągu powiększamy.” Powagę tegoż przedsięwzięcia podkreślił fotoreporter Sztandaru Ludu, którego zdjęcie zamieszczone jest w/w cytowanej kronice. Pełna nazwa przedszkola brzmiała wówczas – Oddział Przedszkolny Nr 1 przy POM Piotrowice. W latach 1971 – 1983 funkcjonował jeden oddział dla dzieci 3 – 6 letnich. W kolejnych latach, większa liczebność dzieci stworzyła możliwość pracy w II oddziałach. Z chwilą podjęcia decyzji o przeniesieniu sześciolatków do szkół, w przedszkolu pozostaje na kolejnych kilka lat jeden oddział dla dzieci 3 – 5 letnich. Dwa oddziały zaczynają funkcjonować od września 2006 roku.