Dokumenty

Statut Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piotrowicach
Regulamin Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piotrowicach
Koncepcja Pracy Przedszkola
Regulamin Bezpieczeństwa
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin dla Rodziców
Program Wychowawczy
Regulamin Korzystania z Placu Zabaw
Procedura Wyjść do Ogrodu
Procedura Przyprowadzania i Odbioru Dzieci z Przedszkola
Procedura Postępowania z Dzieckiem Sprawiającym Trudności Wychowawcze