Zajęcia adaptacyjne

W dniu 27 i 28 sierpnia w godzinach od 10.00 do 12.00

odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych. 

                                                                      

Prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę. 

                                                               Zapraszamy