Przedszkolaki na lubelskich sianokosach

Na zaproszenie Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach dzieci z   Przedszkola      22 września wzięły udział w  „Lubelskich sianokosach” pod hasłem ”Nowoczesny rolnik podtrzymuje tradycje”. Spotkanie miało na celu kultywowanie tradycji rolniczych regionów Lubelszczyzny, poznawanie dawnych sposobów koszenia i zbioru traw i siana. Starsi koledzy zaprezentowali najnowsze ciągniki i urządzenia do zbioru siana.  W trakcie spotkania dzieci mogły pokosztować tradycyjnych dań wiejskich. Całej uroczystości towarzyszyła skoczna muzyka przy której dzieci bawiły się wesoło.