Próbna ewakuacja – informacja dla Rodziców

Informacja dla rodziców

W  piątek 21.10.2016r. będziemy gości w przedszkolu strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie. Dzieci w trakcie spotkania poznają  praca strażaka, oraz obejrzą wóz strażacki wraz z jego wyposażeniem. Spotkanie ma na celu przygotowanie dzieci do próbnej ewakuacji.

Próbna ewakuacja 

Próbna ewakuacja odbędzie się  w środę 26.10.2016r. o godzinie 10:45.