Od ziarenka do bochenka

17 maja 2017 roku odbyła się wycieczka do osady leśnej Doboszówka, która położona jest we wsi Kalenne w sercu Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich. Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach edukacyjnych „Od ziarenka do bochenka”. Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom poszczególnych etapów powstawania chleba oraz kształtowanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych. Dużą atrakcją dla dzieci było własnoręczne młócenie zboża za pomocą cepów.  Kolejną czynnością było przesiewanie zboża przez przetak i młynek, a następnie mielenie zboża w kamiennych żarnach i obserwowanie powstania z nich otrąb i mąki. Dużo radości dało dzieciom formowanie własnych chlebków i przygotowanie ich do pieczenia oraz wspólne ubijanie i degustacja masła.

W czasie gdy piekło się pieczywo gospodarze Zagrody zaprosili dzieci na plac zabaw i poczęstunek. Po zjedzeniu pysznego obiadu gospodarz oprowadził dzieci po ścieżce edukacyjnej „z życia lasu” , poznały różne zwierzęta zamieszkujące gospodarstwo wiejskie. Przeprowadzone zajęcia łączyły  w doskonały sposób zabawę z nauką , dając praktyczną wiedzę i umiejętności. Na koniec naszego spotkania każdy z uczestników otrzymał ciepły własnoręcznie przygotowany chlebek

.