Występ na otwarciu Dziennego Domu „Senior+”

Z radością informujemy, że jako społeczność przedszkolna pozyskaliśmy nowych sąsiadów. Jak dobry obyczaj każe, nowego sąsiada należy miło powitać. Taką możliwość mieliśmy uczestnicząc w otwarciu Dziennego Domu „Senior+” w Piotrowicach. Wszystko co najlepsze dla Babci i Dziadka, wyśpiewały, wytańczyły i wyrecytowały przedszkolaki z każdej grupy wiekowej. To spotkanie  dało nam możliwość podarowania dziecięcej radości i ufności starszemu pokoleniu oraz okazję, aby nauczyć dzieci okazywania szacunku wobec osób starszych,okazywania uczuć, wzmacniania więzi międzypokoleniowych.