Rekrutacja

Komunikat

Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego

„Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach 

z dnia 4 marca 2019 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020

  

                                                               podstawa prawna:

                                                             Art. 153 w ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

                                                                           Dyrektor  Samorządowego Przedszkola Publicznego „Parkowe Skrzaty”  w Piotrowicach

                                                             informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu

                                                          w  terminie od : 5 marca 2019r.  – 22 marca 2019 r.

                                                                                              Liczba wolnych miejsc wynosi: 26                                            

 

                                                           Zgodnie z art. 153 w ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania

                                                          rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 44 rodziców dzieci

                                                        uczęszczających do przedszkola  w roku szkolnym 2018/19.

 

 

                                                                                                                         Piotrowice , dnia 4 marca 2019 roku

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO „PARKOWE SKRZATY”

W PIOTROWICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU

Dnia 14 marca 2019 roku (czwartek),

pracownicy i dzieci Samorządowego Przedszkola Publicznego „Parkowe Skrzaty”  w Piotrowicach

zapraszają wszystkie dzieci na Dzień Otwarty Przedszkola.

W tym dniu wszystkie dzieci, które nas odwiedzą będą mogły wspólnie z przedszkolakami pobawić się zabawkami, zobaczyć jak wygląda fragment dnia w przedszkolu, obejrzeć przybory,

z których korzystają dzieci na co dzień.

Jest to też dobra okazja, by zapoznać się z Paniami pracującymi w przedszkolu, tak aby we wrześniu łatwiej było pokochać przedszkole.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach od 10.00- 12.00.

                                                                                                                     

                        Pamiętajcie, aby wziąć ze sobą obuwie na zmianę!!!!!!

 

 KOMUNUKAT DYREKTORA 2019                                                                                          

DZIEŃ OTWARTY

Zarządzenie WGS- TERMINY REKRUTACJI

KRYTERIA PRZYJĘĆ 2019-2020

WYMAGANA DOKUMENTACJA NA POTRZEBY REKRUTACJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO „PARKOWE SKRZATY”

W PIOTROWICACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

  Kryteria podstawowe  wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –

Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017r. poz.59.)

1. Wielodzietność rodziny kandydata 1pkt
2. Niepełnosprawność kandydata 1pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1pkt
Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, wynikające z Uchwały nr XXX/174/17 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 28 marca 2017 r.
1. Skreślony – Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN-II.4131.155.2017 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r.
2. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin)  co najmniej 8 godzin dziennie. 4pkt
3. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin)  powyżej 8 godzin dziennie. 8pkt
4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły podstawowej. 4pkt
5. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic/prawny opiekun odprowadza podatek dochodowy w Gminie Strzyżewice. 2pkt

 

 

Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

 

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY PRZEDSZKOLA

15 MARCA 2018R. (CZWARTEK) OD 10:00-12:00

 

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE

W SPRAWIE TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

PARKOWE SKRZATY” W PIOTROWICACH