O nas

OFERTA PRZEDSZKOLA
 • Godziny otwarcia od 6:30 do 16:30
 • Wyżywienie przygotowywane w kuchni przedszkolnej- 4,70 zł dziennie, w tym:
Śniadanie – 1,30zł
Obiad (zupa, drugie danie, kompot)- 2,50zł
Podwieczorek- 0.90zł
Za podstawowy czas pobytu dziecka w przedszkolu tj. 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00 rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów, jedynie koszt wyżywienia.                   Koszt jednej dodatkowej godziny pobytu poza czasem podstawowym wynosi 1 zł.   

Maksymalny koszt wyżywienia i opieki 10-cio godzinnej w naszym przedszkolu wynosi ok. 200 zł miesięcznie.

Oferujemy również zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci opłacane z budżetu przedszkola prowadzone przez instruktorów z Centrum Rozwoju Dziecka                  w Lublinie

 • Język angielski
 • Taniec
 • Rytmika

Cyklicznie odbywają się w przedszkolu dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycieli z naszego przedszkola, w tym:

 • zajęcia plastyczne- wzbogacające możliwości artystyczne dzieci, rozwijające ich talenty, umożliwiające udział w konkursach przedszkolnych 
 • zajęcia teatralne dla dzieci– które wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowując je do odgrywania różnych ról podczas występów na uroczystościach przedszkolnych i imprezach środowiskowych 
 • zajęcia teatralne dla rodziców– które integrują rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, gwarantując przy tym doskonałą zabawę 

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są :

 • Zajęcia logopedyczne (logopeda zatrudniony w przedszkolu) w wymiarze             5 godzin tygodniowo 
 • Zajęcia specjalistyczne o charakterze rewalidacyjnym dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Ważnym elementem działalności przedszkola jest udział w realizacji programów edukacyjnych, dzięki którym  dzieci maja możliwość zdobywania nowych doświadczeń, pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin. Są to:

 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
 • Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”,
 • Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”,
 • Program „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”,
 • Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
 • Udział w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w tym „Mamo, tato poczytaj mi bajeczkę”
 • Udział w Ogólnopolskiej akcji zbierania zużytych baterii we współpracy z firmą REBA.

Mając na uwadze potrzebujące pomocy dzieci z najbliższego otoczenia i nie tylko,  wspieramy je uczestnicząc w cyklicznych akcjach charytatywnych:

 • Zbiórka nakrętek- społeczna akcja wspierająca dziecko niepełnosprawne z naszej gminy, we współpracy z fundacją „Fundacja dzieciom – Zdążyć z pomocą”;
 • Świąteczna zbiórka darów dla wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bystrzycy,;
 • „Góra Grosza” udział w Akcji Towarzystwa NASZ DOM, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uroczystości przedszkolne i imprezy w środowisku lokalnym

W przedszkolu organizowane są liczne uroczystości i spotkania, do których angażowane są całe rodziny:

 • Święto Pluszowego Misia;
 • Andrzejkowe wróżby i zabawy;
 • Wizyta Świętego Mikołaja;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Bal Karnawałowy;
 • Dzień Rodziny -Festyn;
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Każdego roku dzieci występują również  na:

 • Gminnym Festiwalu Kolędniczym organizowanym przez CKiP w Piotrowicach;
 • Festynie w ramach Gminnej Olimpiady Ekologicznej;
 • Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w Bełżycach;
 • Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Poezji Dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny”     w Lublinie;
 • Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Tańca „ Rytm i Melodia” w Lublinie;

Biorą również udział w konkursach i olimpiadach dla przedszkolaków np. :

 • Olimpiada sportowa przedszkolaków organizowana przez ZSTR im. Wincentego Witosa w Piotrowicach;
 • Konkurs matematyczny „Poznajemy świat matematyki” organizowany przez przedszkole nr 14 w Lublinie;
 • Konkurs recytatorski zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Osmolicach;
 • Liczne konkursy plastyczne.

Na terenie przedszkola organizowane są  liczne spotkania z ciekawymi ludźmi.  Zapraszani goście wspierają nauczycieli swoim doświadczeniem, w przekazywaniu dzieciom wiedzy o tym co bliskie i dalekie, co dla dzieci ważne i ciekawe.

Wycieczki, to ulubiony przez dzieci sposób poznawania świata dlatego każdego roku organizujemy kilka wycieczek które planujemy wspólnie z rodzicami.

Bardzo duża rolę w przedszkolu odgrywają rodzice. Mają oni znaczący wpływ na działalność placówki. Wyrażają swoje opinie na temat pracy przedszkola podczas zebrań, spotkań indywidualnych oraz uroczystości przedszkolnych. Są inicjatorami niektórych imprez, współdecydują o udziale ich dzieci w wydarzeniach przedszkolnych, pomagają w ich organizacji. Z inicjatywy Rady Rodziców odbywają się koncerty i występy organizowane na terenie przedszkola.

W przedszkolu działa Przedszkolny Teatr Rodziców Ziemi Strzyżewickiej „Berecik”. Aktorami są rodzice naszych przedszkolaków, a opiekunem z ramienia przedszkola jest pani Marta Baran. Rodzice z ogromnym zaangażowaniem uczą się tekstów, przygotowują dekoracje, biorą udział w wielu  próbach, aby  dwa razy do roku wystąpić  dla swoich dzieci oraz szerszej publiczności, w czasie Gminnego Festiwalu Kolędniczego oraz Dnia Rodziny.