Kadra

Dyrektor

Violetta Pietraszek
– nauczyciel dyplomowany

Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie Wydział pedagogiki i psychologii

Nauczanie początkowe- studia magisterskie
Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe


Marta Baran
– nauczyciel mianowany

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział pedagogiki i psychologii

Pedagogika przedszkolna – studia licencjackie
Pedagogika II °- studia magisterskie

Edyta Krawczyk
– nauczyciel kontraktowy

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wydział pedagogiki

Pedagogika szkolna i opiekuńcza- studia licencjackie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział pedagogiki i psychologii

Pedagogika wczesnoszkolna- studia magisterskie

Anna Dudziak
– nauczyciel mianowany

Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział humanistyczny

Pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
– studia magisterskie

Patrycja Sidor
– pomoc nauczyciela w grupie I
 
Agnieszka Kozak
– pomoc nauczyciela w grupie II
Maria Adamczyk
– intendentka
Elżbieta Zagórska
– kucharka