Kadra

Dyrektor

Violetta Pietraszek
– nauczyciel dyplomowany

Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie Wydział pedagogiki i psychologii

Nauczanie początkowe- studia magisterskie
Terapia pedagogiczna – studia podyplomowe


Marta Baran
– nauczyciel mianowany

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział pedagogiki i psychologii

Pedagogika przedszkolna – studia licencjackie
Pedagogika II °- studia magisterskie

Edyta Krawczyk
– nauczyciel mianowany

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wydział pedagogiki
Pedagogika szkolna i opiekuńcza
– studia licencjackie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział pedagogiki i psychologii
Pedagogika wczesnoszkolna
– studia magisterskie

Anna Dudziak
– nauczyciel mianowany

Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział humanistyczny

Pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
– studia magisterskie

Magdalena Frączek
– nauczyciel

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWT w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
– studia licencjackie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Lublinie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
– studia magisterskie

Patrycja Sidor
– pomoc nauczyciela w grupie Biedronki
 
Agnieszka Kozak
– pomoc nauczyciela w grupie Zajączki
Milena Nagnajewicz
– pomoc nauczyciela w grupie Motylki
Maria Adamczyk
– intendentka
Elżbieta Zagórska
– kucharka

 

Justyna Zabielska
– referent