Jubileusz

6 czerwca 2017 roku, Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach obchodziło Jubileusz 45-lecia swojej działalności. Tego dnia nastąpiło również uroczyste nadanie imienia „Parkowe Skrzaty”. Świętowała cala społeczność przedszkola, dzieci, rodzice, pracownicy. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu. Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych na wspólne świętowanie gości, a w szczególności:

Proboszcza Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Bystrzycy Starej –Księdza Romana Bednarczyka, Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Andrzeja Kloca, Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie – Gabrielę Porzyć, Przewodniczącego Rady Powiatu –Antoniego Skrabuchę, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Krzysztofa Chmielika, Wójta Gminy Strzyżewice – Jana Andrzeja Dąbrowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice – Mirosława Worobika,  Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy  Strzyżewice – Lidię Kowalczyk oraz przybyłych Radnych Gminy Strzyżewice. Powiała także: Sekretarz Gminy Strzyżewice – Elżbietę Budzyńską, Skarbnika Gminy Strzyżewice –Halinę Zdybel, Główną Księgową Jednostek Oświaty i Instytucji Kultury – Martę Szalak, Inspektora do spraw płac – Agnieszkę Woźniak, Kierownika OPS w Strzyżewicach – Urszulę Sawecką, Kierownika Referatu Inwestycji – Justynę Pruś, Specjalistę ds. funduszy strukturalnych – Wiolettę Muchę, Sołtysa Piotrowic – Stanisława Stasiek, Sołtysa Bystrzycy Starej – Janusza Szymulę, byłego Dyrektora POM w Piotrowicach, pomysłodawcę  założenia przedszkola – Tadeusza Betiuka, byłego Dyrektora POM w Piotrowicach  – Jana Wiewiórę, byłego Dyrektora ZSTR w Piotrowicach –Bolesława Barana, Dyrektora Przedszkola w latach 2004-2012 – Joannę Kapicę, Dyrektora Publicznej Szkoły im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli – Grażynę Sprawkę, Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej – Małgorzatę Wzorek-Saran, Wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej – Katarzynę Jarosz, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach – Laurę Żydek, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie – Edytę Golewską, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych – Annę Skałbę, Dyrektora ZSTR w Piotrowicach – Janusza Barana, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach – Monikę Zagórską-Kozak, Dyrektora CKiP – Tomasza Hanaja, Marię Dmowską – z Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie, Kierownika PUP w Lublinie, Filia w Bychawie – Bożenę Szymulę. Powitała również wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Strzyżewice, którzy skorzystali z zaproszenia na naszą uroczystość.

Następnie, w prezentacji pokazane zostały historia i teraźniejszość przedszkola. Pani Dyrektor opowiadała o powstaniu przedszkola w 1971 roku, wspominała również swoje poprzedniczki, panią Annę Matuszewską, która była dyrektorem przedszkola przez 33 lata, (1971 – 2014) oraz panią Joanne Kapicę, która kierowała przedszkolem w latach 2004 – 2012. Zwróciła uwagę na fakt, iż znaczące zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu przedszkola rozpoczęły się w 2003 roku i trwają do dziś. Na zdjęciach pokazane i omówione zostały  efekty remontów i modernizacji pomieszczeń przedszkolnych i otoczenia. Dyrektor przekazała wiele informacji udokumentowanych zdjęciami, o realizowanych w przedszkolu  programach edukacyjnych, uroczystościach, wycieczkach, konkursach, przeglądach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, w których uczestniczą przedszkolaki. Pani dyrektor mówiła o  znaczącej roli współpracy ze środowiskiem. Jako przykład, podała wieloletnią współpracę z ZSTR w Piotrowicach i realizowane w tym zakresie działania, do których zapraszane są przedszkolaki: Lubelskie sianokosy, Dni Otwarte szkoły i pokaz maszyn rolniczych, Olimpiada sportowa przedszkolaków, Jasełka. Corocznie, młodzież bierze udział w przedszkolnym spotkaniu ze św. Mikołajem, uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Wspólnie prowadzimy też akcje zbierania plastikowych nakrętek i zużytych baterii. Nasze dobre, sąsiedzkie relacje uwidoczniły się również w czasie uroczystości Jubileuszu. Młodzież z klasy hotelarskiej wraz ze swoją instruktorką przygotowała salę bankietową oraz profesjonalnie obsłużyła gości w czasie przyjęcia. W prezentacji, pani Dyrektor podkreśliła znaczącą rolę rodziców w życiu przedszkola. Dziękowała im za ogromne zaangażowanie w organizowanie imprez, uroczystości, za pomysły i pomoc w każdej sytuacji. Dyrektor mówiła także z dumą o Przedszkolnym Teatrze Ziemi Strzyżewickiej, którego aktorami są rodzice naszych przedszkolaków. Każdego roku, teatr przygotowuje jasełka, wystawiane w ramach Gminnego Festiwalu Kolędniczego, oraz adaptację wybranej bajki dla dzieci z okazji Dnia Rodziny.

Po prezentacji nastąpiło uroczyste nadanie mienia „Parkowe Skrzaty” na mocy Uchwały Rady Gminy, odczytanej przez panią Lidię Kowalczyk, Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy. Nową, piękną tablicę przedszkolną odsłonił uroczyście Wójt Gminy Strzyżewice w asyście przedstawicieli przedszkolaków. Doniosłości chwili dopełnił ksiądz proboszcz tutejszej parafii, wygłaszając krótką naukę i błogosławiąc wszystkich zebranych.

W części artystycznej głos oddany został dzieciom. W wierszu, tańcu i piosence opowiedziały o radosnym przedszkolnym życiu, zabawach „Parkowych Skrzatów”, podziękowały również swoim rodzicom za ich miłość i troskę, włączając tym samym, jeszcze jedną okazję do świętowania – Dzień Rodziny. Używając kulinarnego słownictwa, „wisienką na torcie” były pokazy taneczne obydwu grup: „Taniec Smerfów” grupy młodszej i „Cyrkowy taniec” grupy starszej.

Po występach dzieci, głos zabrał Pan Wójt oraz zaproszeni goście gratulując nam Jubileuszu, wspaniałego wizerunku i widocznych sukcesów. Przemawiali m.in. pan Tadeusz Betiuk – pomysłodawca założenia naszego przedszkola oraz poprzednia dyrektor pani Joanna Kapica.

Na zakończenie spotkania wystąpił Teatr Rodziców w przedstawieniu „Kopciuszek”. Warto podkreślić, że za wspaniały występ, aktorzy otrzymali brawa na stojąco.

Na zakończenie spotkania, zaproszeni goście przeszli do sali bankietowej na przyjęcie, natomiast dzieci, rodzice i nauczyciele mogli miło spędzić czas w ogródku przedszkolnym, korzystając ze wspólnie przygotowanych atrakcji kulinarnych i rekreacyjnych.

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy w przeróżny sposób przyczynili się do zorganizowania i poprowadzenia naszej uroczystości.

W znaczący sposób wsparli nasze jubileuszowe przygotowania sponsorzy:

Diatrak s.c. Zakład Kamieniarski – Adam Cnota, AUTOFUS – Marek Fus, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,  Edbak Sp. Z.o. o. Edward Bąk, Markowski CARS – Piotr Markowski, Plandeki Reklama- Marek Wójcik, Gospodarstwo Agroturystyczne – Baran Genowefa, Gospodarstwo Agroturystyczne- Ireneusz Jamróz, SMACZEK Sp.j.- Małgorzata Nowicka, Robert Kowalczyk, TOMIK- Tomasz Jarosław Duda, Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Karolina Kowalik, Silver Clean- Tomasz Budzyński.