Marchewkowe ciasto w grupie „Zajączki”

          Jednym z ulubionych tematów, różnorodnych działań dzieci jesienią, są „Jesienne skarby”. Jest ich wszędzie mnóstwo, a do ich zdobycia nie trzeba mieć łopaty ani pirackiego statku. Wystarczy wyjść do ogrodu, sadu lub parku i nazbierać kasztanów, żołędzi, dorodnych jabłek i soczystych gruszek. W ogródku warzywnym pełno zdrowych i smacznych warzyw – można robić zapasy na zimę! A w naszej grupie, „Zajączki ”stwierdziły, że owszem lubią chrupać surową marchewkę, i ta w zupie też jest smaczna ale mają ochotę na coś innego – na marchewkowe ciasto !!! Więc do dzieła  – przecież przedszkolak wszystko potrafi! W przedszkolnej bibliotece znaleźliśmy przepis na ciasto, poprosiliśmy panią intendentkę o produkty i w piątek ( 7 października) ubrani w kuchenne fartuchy rozpoczęliśmy przygotowywanie ciasta. Wszystkie dzieci uczestniczyły w kolejnych czynnościach, a należało: zetrzeć marchewkę na tarce, ubić jajka z cukrem, dodać partiami mąkę i aromatyczne przyprawy na przemian z olejem, a na koniec wymieszać wszystko z marchewką. Wyłożone do formy ciasto zanieśliśmy do kuchni i poprosiliśmy panią kucharkę o jego upieczenia. W trakcie przygotowania ciasta dzieci poznawały poznały smaki, zapachy i konsystencję produktów. Uczyły się także zasad bezpiecznego zachowania w kuchni – praca tylko w obecności dorosłych, zakaz dotykania i używania ostrych noży, samodzielnego używania urządzeń elektrycznych, biegania po kuchni, wspinania się na meble, brania naczyń, patelni, czajnika! A potem upieczone ciasto tak nam smakowało, że zapomnieliśmy zrobić zdjęcia z degustacji. Niektórzy rodzice mieli (mam nadzieję) przyjemność spróbowania wypieków dzieci. Było pysznie, pachnąco i wesoło!

     

Sprzątanie Świata

     Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody.
Już od kilku lat nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. W dniu 20 września nasze przedszkolaki „uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzały park porządkując swoja „małą ojczyznę”.

     

                                                  Serdecznie zapraszamy

Wszystkich Rodziców na uroczyste

      PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Które odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz.10:45

w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Publiczne„Parkowe Skrzaty”w Piotrowicach, z siedzibą Piotrowice 94A, 23-107 Strzyżewice ,reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

         adres e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Administratora.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 1. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usług.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 • Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody.Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym,
 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.