Próbna ewakuacja

14.11.2017 roku w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji. Zakres działań został uzgodniony z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie. Ta też jednostka przyjechała do naszego przedszkola, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał syreny alarmowej opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.

Bezpiecznie na drodze

17 października  2017r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z sierżantem sztabowym Grzegorzem Maciągiem z Komisariatu Policji w Bychawie.

Pan Grzegorz przeprowadził zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa dzieci w miejscu ich zamieszkania, na placu zabaw i w drodze do przedszkola. Dzieci dowiedziały się gdzie i jak przechodzić przez ulicę, jak ważne jest noszenie odblasków. Dzieci poznały pozycję „żółwika”, która służy do obrony przed agresywnymi zwierzętami. Omówione zostało także umundurowanie Policji oraz przedmioty potrzebne w pracy Policjanta. Dzieci miały również możliwość obejrzeć z bliska radiowóz policyjny.